Angelo

Nieuwsvertaald.nl redactie

12% Loonsverhoging voor schoonmakers: Een buitengewone overwinning

Na maanden van intensieve onderhandelingen en sterke inzet van de FNV en haar actieve leden, is er goed nieuws voor de schoonmakers in Nederland. De FNV heeft met succes een aanzienlijke loonsverhoging van 12% bedongen bovenop de huidige CAO. Deze verhoging is een welkome en noodzakelijke aanvulling, vooral in deze tijd van hoge inflatie.

12% Loonsverhoging voor schoonmakers
Foto van een trotse medewerkster in de schoonmaak branche

Een bijzondere prestatie

Het is een bijzondere prestatie dat deze extra loonsverhoging is gerealiseerd. Werkgevers waren niet verplicht om op dit moment met de vakbond te onderhandelen over extra loon. De bestaande CAO voor schoonmakers, die in december 2021 werd afgesloten en loopt tot juli 2024, bood daarvoor namelijk geen ruimte. Echter, door de vastberadenheid van FNV Schoonmaak en haar actieve leden, was het mogelijk om deze unieke afspraak te maken.

De details van de loonsverhoging

In de huidige CAO zou er tot juli 2024 slechts één extra loonstijging van 1,5% plaatsvinden in april 2024. Deze afspraak is nu drastisch verbeterd. De loonsverhoging zal nu plaatsvinden in drie stappen:

  • Een verhoging van 3,5% op 1 november 2023
  • Een verhoging van 3% op 1 januari 2024
  • Een laatste verhoging van 5,5% op 30 juni 2024

Deze aanvullende loonsverhogingen betekenen dat schoonmakers in totaal een extra loonsverhoging van 12% krijgen. Hierbij moet worden opgemerkt dat in 2024 geen nieuwe loonsverhogingen zullen worden toegevoegd.

Afspraken over weekendtoeslagen en loyaliteitsbonus

Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt over de weekendtoeslagen voor hotelschoonmakers en een loyaliteitsbonus voor ervaren schoonmakers. Deze extra voordelen zijn belangrijk om de waardering voor het harde werk van de schoonmakers te tonen en om ervoor te zorgen dat hun inspanningen eerlijk worden beloond.

Later in 2023 zullen er verdere gesprekken plaatsvinden om concrete afspraken te maken over deze weekendtoeslagen en de loyaliteitsbonus. De exacte details van deze regelingen moeten nog worden uitgewerkt, maar de FNV is vastberaden om ook op deze punten een positief resultaat te behalen.

Veranderingen in de loonstructuur

Vanaf 1 januari 2024 wordt de laagste trede (trede 0) uit de CAO geschrapt. Dit betekent dat nieuwe schoonmakers minimaal bij trede 1 beginnen, waardoor hun startloon hoger zal zijn dan het huidige wettelijke minimumloon. Dit is een belangrijke stap om meer nieuwe collega’s in de schoonmaakbranche aan te trekken.

Conclusie

Dit is een buitengewone overwinning voor schoonmakers in Nederland. Dankzij de inspanningen van FNV Schoonmaak en haar actieve leden is er een belangrijke loonsverhoging van 12% gerealiseerd, bovenop de huidige CAO. Daarnaast zullen er verdere gesprekken plaatsvinden over weekendtoeslagen en een loyaliteitsbonus voor ervaren schoonmakers. De loonstructuur zal ook worden aangepast, wat gunstig is voor nieuwe collega's in de sector.

Deze succesvolle onderhandelingen en de toewijding van zowel de vakbond als de schoonmakers zelf laten zien dat solidariteit en doorzettingsvermogen kunnen leiden tot verbeterde arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat schoonmakers de erkenning en beloning krijgen die zij verdienen voor het essentiële werk dat zij verrichten. Deze loonsverhoging is een stap in de goede richting en zal bijdragen aan een rechtvaardigere beloning voor schoonmakers in Nederland.